Recorda que molts dels recursos de l’Aula Virtual treballen sobre tecnología Flash. Per a que funcionin has d’accedir-hi amb Internet Explorer. Els navegadors Mozilla Firefox i Google Chrome no donen suport a aquest tecnologia.

Cicle mitjà

Espai matemàtic

Taules de multiplicar

Restes

Problemes

Rectes i angles

Espai lingüístic

L'alfabet

Frases al revés

Construïr frases

Signes de puntuació

Tipus d'oracions

Tipus d'oracions II

Sinònims i antònims

Els dígrafs

Recompondre paraules amb dígrafs

Espai científic

Els meteors

Instruments meteorològics

L'atmosfera

Les estacions a Catalunya

Les estacions a l'hemisferi nord

Espai artístic

MÚSICA

Drive

Agafa les notes

Music Lab

En aquest espai hi anirem penjant informació, activitats i materials que facin referència a l’educació emocional.

En aquest espai hi anirem penjant informació, activitats i materials que facin referència a l’educació emocional.

ACTIVITATS D'ESTIU

ENGLISH

Agafa les notes

Music Lab